Brand i fordon Nybrostrand

Station Ystad och värnet i Köpingebro larmas till brand i personbil på Rv 9 Nybrostrand. Ingen spridningsrisk föreligger och branden släcks ner. Polis på plats för fortsatt handläggning av ärendet.