Brand i fordon E65 Ystad

Station Ystad larmas till brand i personbil på E 65. Ingen spridningsrisk föreligger och branden släcks ner.