Brand i fordon – Buss Ystad

Station Ystad larmas till en rökutveckling från motorutrymmet på en linjebuss. Bussen har inte hunnit hämta passagerare. Efter kontroller med värmekamera och kylt av med vatten konstateras att det är ett tekniskt fel i dieselvärmaren.