Brand i fordon – buss Sjöbo

Stationerna Sjöbo och Ystad samt yttre befäl larmas till en brand i en linjebuss. Vid framkomst konstateras att bussens släcksystem har utlöst och att det endast ryker från motorutrymmet. Bussen var vid tillfället tom och skulle hämta passagerare. Efter kontroller med värmekamera lämnar räddningstjänsten platsen.