Brand i fordon, Brösarp

Station Brösarp, befäl från Simrishamn och senare yttre befäl larmas till en bilbrand i ett villakvarter. Bilen har börjat brinna under färd och står mitt på en gata intill en parkeringsplats. Det finns ingen spridningsrisk av branden med det finns en dagvattenbrunn i direkt närhet. Samtidigt som branden dämpas med en pulverbrandsläckare så tätas dagvattenbrunnen och absorptionsmedel läggs ut. Diesel från den brinnande bilen och kontaminerat släckvatten hotar att rinna ner i dagvattenbrunnen som mynnar ut i Verkaån. Kontakt tas med miljörestvärdesledare, miljöförbund och kommunens trafik- och gatuavdelning. En spolbil rekvireras som suger upp släckvattnet och absorptionsmedlet samtidigt som gatan spolas ren. Kontroller visar att ingen spridning av förorenade vätskor har nått ut i Verkaån. Ett flertal personbilar som kontaminerats av pulver saneras på en närliggande fordonstvätt.