Brand i fordon arbetsmaskin Simris

Station Simrishamn larmas till en brand i skördetröska. Vid framkomst konstateras en mindre brand som snabbt kan släckas. Branden har dock orsakat ett hål på drivmedelstanken varpå diesel runnit ut. Utsläppet begränsas till ca: 15 liter. Miljörestvärdesledare och yttre befäl kopplas in i ärendet. Markägaren ombesörjer sanering och miljöförbundet kallas till platsen. Den kontaminerade jordmassan grävs upp och transporteras bort.