Brand i Fordon

Station Tomelilla och yttre befäl åker på brand i fordon. Två personbilar cirka fyra meter från byggnad brinner. Orsaken är okänd varpå ärendet lämnas över till polis efter avslutad räddningstjänst.