Brand i container Tomelilla

Station Tomelilla larmas till Anders Perssons väg där det brinner i en container. Ingen större risk för spridning till omgivningarna. Containern släcks ner och fastighetsägaren kommer till platsen och tar hand resterna.