Brand i container Borrby

Station Borrby åker till Sandbyvägen och släcker ner en mindre brand i återvinningscontainer.