Brand i container

Station Lövestad/Vollsjö och Fip befälet från Sjöbo åker på brand i container i Bjärsjölagård. Det är en container med tidningar som brinner. Branden släcks snabbt ner.