Brand i byggnad Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en brand i byggnad som visar sig vara att en brandvarnare ljuder i samband med matlagning. Kontroll och information. Ingen annan åtgärd.