Brand i byggnad. Ystad, Stora Östergatan / Lilla Östergatan.

Station Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Jägersro, Lövestad, depå enhet från Gärsnäs och yttre befäl larmas till brand i byggnad. Inringare ser rök i en affärslokal. Vid räddningstjänstens framkomst bryts dörren till affärslokalen där vi har synlig rök, finner ingen brand i lokalen. Visar sig att branden är i takkonstruktionen. Brandröken troligen spridits genom fläktsystemet i lokalerna inom fastigheten. Släckning påbörjas och håltagning görs. Restvärdesledare kommer till platsen för att bistå fastighetsägare och butiksägarna med sanering efter branden. Polisen spärrar av platsen efter branden släckts.