Brand i byggnad. Ystad, Saltsjöbadsvägen.

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm. Vid framkomst visar det sig att det är en eldstadsrelaterad brand. Persoanalen gjort ett bra jobb med utrymning av gästerna. Räddningstjänsten lämpar ut veden ur eldstaden. Därefter kontrolleras skorstenen med värmekamera. Röken i lokalen ventileras ut. Kontakt tas med Restvärdesledare för fortsatt restvärde. Station Lövestad kallas till platsen för insättande av ”rökätare”. Räddningstjänst avslutas och personalen informeras om händelsen.