Brand i byggnad Ystad Arena badhus

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som vid ankomst visar sig utlöst på grund av en mindre brand på en grill i ett storkök. Personal har släckt branden med brandfilt men röken från grillresterna har spridit sig vidare ut i lokalerna. Räddningstjänsten stänger med hjälp av anläggningsskötare av brandlarmets berörda sektioner och ventilerar lokalerna med fläktar. Badhusets gäster kan återvända när ventilationssystemet kontrollerats. Efter en och en halvtimme kan hela anläggningen återställas och bowlingen återupptas.