Brand i byggnad Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en brand i en miljöstation. Vid ankomst har återvinningskärlet som brinner dragits ut ur byggnaden. Branden kan snabbt släckas. Byggnaden ventileras och kontrolleras med värmekamera. Polis på plats övertar ärendet.