Brand i byggnad Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en brand i ett flerfamiljshus. Under framkörning inkommer uppgifter att branden på spisen skall vara släckt. Räddningstjänsten ventilerar trapphus och lägenheten med fläkt samtidigt som kontroller görs med värmekamera i spisfläkt och ventilationssystemet upp på vinden. Information och stöd till försäkringsbolag. Fastighetsägare på plats för vidare åtgärder.