Brand i byggnad Ystad

Stationerna Ystad, Tomelilla, yttre befäl, polis och ambulans larmas till en brand i ett flerfamiljshus. En uppringare ser rök komma i trapphuset. Vid framkomst kan det konstateras att röken kommer från en grill på innergården. Alla enheter återkallas och efter samtal och information med de berörda lämnas platsen. Underrättelse till fastighetsägaren.