Brand i byggnad Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en brand i en förrådsbyggnad, soprum. Vid framkomst är det kraftig rökutveckling men ingen spridningsrisk. Rökdykare tränger in och kan konstatera att det är ett större sopkärl som brinner. Branden släcks snabbt ner, kärlet tas ut i det fria och byggnaden ventileras. Polis på plats för utredning.