Brand i byggnad Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en brand i ett flerfamiljshus. Vid kvittens och framkörning inkommer uppgifter att branden varit i mindre omfattning och är släckt. Alla räddningstjänstens enheter återgår och ärendet övergår till polisen.