Brand i byggnad Vollsjö by

Stationerna Vollsjö, Lövestad, Sjöbo, yttre befäl samt räddningsvärnet i Klasaröd larmas till brand, källare i ett flerfamiljshus. Under framkörning inkommer uppgifter om att alla boende är utrymda ur byggnaden. Vid framkomst tränger rök ut från källarens pannrum. Rökdykare tränger in och hittar omedelbart branden som släcks och materialet som brunnit lämpas ut. Akut restvärde genom ventilering med fläkt av 2 st. lägenheter. Restvärdesgrupp kallas till platsen för fortsatt seneringsarbete. Alla de sju inneboende kan därefter återvända till sina lägenheter.