Brand i byggnad Vitaby

Stationerna Brösarp och Simrishamn, räddningsvärnet i Kivik samt yttre befäl larmas till en soteld där det slår ut lågor ur murstocken på en villa. Lodning av murstocken samtidigt som temperaturkontroller görs med värmekamera i byggnadskonstruktionen. Underrättelse till skorstensfejarmästare.