Brand i byggnad, Villa – Tunby

Stationerna Tomelilla och Simrishamn samt yttre befäl larmas till en källarbrand i en villa. Rökdykare tränger ner och släcker snabbt branden i ett elskåp med en pulversläckare. Villan ventileras med fläkt och restvärdesledare till platsen för fortsatta saneringsåtgärder och kontakt med försäkringsbolag.