Brand i byggnad / Villa. Sillaröd, Molleröd.

Station Vollsjö, Lövestad, värnet från Andrarum, befälet från Sjöbo och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Visar sig vid framkomst att det brunnit i gräset och hotat att sprida sig till ett vedskjul. Branden släcks och kontroller sker så ingen fara för spridning föreligger. Ärendet överlämnas till polis för fortsatt utredning.