Brand i byggnad / Villa. Rynge.

Station Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad, villa. Problem med pelletspanna, rökfylld källare. Vid räddningstjänstens framkomst har ägaren stängt av pelletspannan. Räddningstjänsten kontrollerar med värmekamera och drar igenom skorstenen så inget stopp föreligger. Ägaren öppnat för vädring. Brandskyddskontroll kommer genomföras.