Brand i byggnad / Villa. Övraby.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Rökfylld källare från pelletsbrännare. Räddningstjänsten stänger brännaren och lämpar ut det som finns i pannan. Kontroll av skorsten görs. Kontakt tas med sotare för brandskyddskontroll.