Brand i byggnad / Villa. Hedvigsdal.

Station Borrby, Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Mindre brand i bjälklag. Ägaren har själv börjat frilägga närmst skorsten för att komma åt branden och påbörjat att släcka. Räddningstjänsten frilägger mer och lämpar ut det som brunnit. Kontroll med värmekamera så ingen mer konstruktionsbrand föreligger.