Brand i byggnad – villa Bussjö

Stationerna Ystad och Tomelilla samt yttre befäl larmas till en villa brand där det börjat brinna i en elcentral. De tre oskadda familjemedlemmarna är ute vid framkomst och rökdykare sätts in. De hittar omgående initialbranden som släcks ner men spridning av brand finns i konstruktionen. För att komma åt friläggs ytor i tak och golv på andra våningen. Restvärdesledare kallas till platsen för fortsatt saneringsarbete.