Brand i byggnad / Villa. Blentarp, Skurupsvägen

Station Sjöbo, Veberöd och yttre befäl larmas till brand byggnad. Visar sig vara en mindre friliggande byggnad. Räddningstjänsten släcker av utrymmet i byggnaden. Ingen spridningsrisk till annan byggnad. Polisen utreder händelsen.