Brand i byggnad / Villa.

Station Vollsjö, befälet från Sjöbo, värn med vattenresurs från Bjärsjölagård och Klasaröd larmas ut på kontroll/eftersläckning efter tidigare brand.