Brand i byggnad , undersökning

Styrkeledaren i Sjöbo åker till en fastighet i Björka där man har haft rökutveckling från en el-central. Strömmen är bruten varvid kontroll görs med värmekamera för att utesluta brandspridning.