Brand i byggnad Trydevägen Tomelilla

Stationerna Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Lövestad, yttre befäl samt räddningsvärnet i Äsperöd larmas till brand i en villa. Vid ankomst möter uppringaren upp och meddelar att inga personer befinner sig i byggnaden. Det konstateras att det inte är någon brand utan rökgaser trycker bakåt från en pelletspanna. Byggnaden kontrolleras med värmekamera och ventileras med fläkt. Restvärdesgruppen inleder saneringsåtgärder.