Brand i byggnad Tomelilla

Station Tomelilla och yttre befäl larmas inledningsvis till en brand i en industribyggnad. En uppringare ser rök från en byggnad men under samtalet med SOS avtar röken något. När första enhet börjar närmar sig adressen kan det konstateras att det är en mindre brand i det fria utan spridningsrisk. Resterna släcks ner och polisen informeras.