Brand i byggnad Tomelilla

Stationerna Tomelilla och Ystad samt yttre befäl larmas till brand i mindre samlingslokal. Branden är av mindre omfattning och kan snabbt släckas. Rökventilering med fläkt och restvärdesledare kallas till platsen.