Brand i byggnad Tomelilla

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till en brand i en kolonistuga. Vid framkomst är branden fullt utvecklad och taket kar börjat rasa in. Branden kan snabbt släckas ner i den totalskadade byggnaden. Ingen spridningsrisk och polis på plats för utredning.