Brand i byggnad Tomelilla

Station Tomelilla och förstärkning från Ystad och Simrishamn, yttre befäl, polis och ambulans larmas till en lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus. Vid framkomst konstateras en kraftig brand på 2:a våningens balkong. Räddningstjänsten säkerställer att ingen person finns kvar i den drabbade lägenheten och påbörjar släckning av balkongen utifrån. De andra lägenheterna i trapphuset kontrolleras också. Den drabbade lägenheten rökskadas i det rummet som vetter ut mot balkongen och akut restvärde påbörjas genom ventilering av denna och trapphuset. Kontroll av takfot och vindens kryputrymme görs med värmekamera utan att något anmärkningsvärt hittas. Restvärdesenheten från station Lövestad kallas till platsen för vidare åtgärder. Ingen skadas under branden.