Brand i byggnad Svarte

Stationerna Ystad och Skurup, räddningsvärnet i Snårestad samt yttre befäl larmas till brand i ett fristående garage i ett villakvarter. Vid framkomst har fastighetsägaren släckt branden med handbrandsläckare. Rökdykare kontrollerar väggar och tak med värmekamera och lämpar ut brandrester. Skurup och Snårestad återkallas.