Brand i byggnad – Stora Östergatan Ystad

Station Ystad åker på brand i publik lokal. Vid framkomst är branden släckt men rök och pulver i hela lokalen. Restvärdesgrupp från Lövestad kommer till plats och tar hand om sanering.