Brand i byggnad Stiby

Station Simrishamn, Tomelilla och yttre befäl larmas till en villa utanför Stiby. I samband med takarbete har man fått en mindre brand som fastighetsägaren till största delen själva lycksta släcka. Vid rtj ankomst frilägger man delar av takkonstruktionen och släcker ner branden. Branden begränsas till ca 5 m2 tak och mycket lite rök når in i bostadsdelen.