Brand i byggnad – Stallgatan Ystad

Under pågående insats får räddningstjänsten nytt larm gällande brand i byggnad i flerfamiljshus. Branden skall vara släckt men Yttre befäl samt en räddningsbil åker till plats för kontroll. Branden är släckt vid framkomst men lite rök i lägenheten. Räddningstjänsten öppnar upp fönster och vädrar ut kvarstående rök. Återgår sedan utan annan åtgärd.