Brand i byggnad St Herrestad

Station Ystad och yttre befäl larams till en brand i byggnad i St Herrestad. Vi ankomst visar det sig vara rök från avloppsnätet som kommit in i en fastighet. Detta sker i samband med att man gör arbete i avloppsnätet i byn. Alltså ingen brand, räddningstjänsten återgår.