Brand i byggnad St. Herrestad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en villabrand och under framkörning inkommer uppgifter om att inga personer befinner sig i byggnaden. Rökdykare tränger in och finner en brand på spisen. Branden släcks snabbt, brandresterna lämpas ut och byggnaden ventileras med fläkt. Kontroller med värmekamera för att utesluta konstruktionsbrand. Mindre rökskador i villan så restvärdesgruppen i Lövestad kallas till platsen för fortsatta saneringsåtgärder.