Brand i byggnad – soteld. Smedstorp, Gårdlösavägen.

Station Tomelilla och Simrishamn larmas på brand i byggnad, soteld. Ägaren upptäcker att det slår gnistor ur sin skorsten och ett vinande ljud. När räddningstjänsten kommer till platsen har branden i skorsten avtagit. räddningstjänsten lämpar ur eldstaden och gör en kontroll av skorsten. Ägaren informeras om händelsen.