Brand i byggnad – soteld, Hoby

Station Borrby samt FIP-befälet Simrishamn larmas till en soteld i Hoby. Rökkanalen rensas ur och kontroller görs med värmekamera. Brandskyddskontroll av behörig personal kommer att ske närmaste dagarna, innan eldstaden får användas igen.