Brand i byggnad – Soteld

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till ännu en soteld. Räddningstjänsten lodar murstocken samt genomför temperaturkontroller med värmekamera. Fastighetsägaren som var hemma beläggs med eldningsförbud och ombedes koppla över till annan värmekälla. Sotare informeras och åtgärdar murstocken kommande vardag.

Lämna ett svar