Brand i byggnad – Soteld

Stationerna Lövestad och Vollsjö samt yttre befäl larmas till en soteld. Enligt uppringare har man kraftigt gnistregn från skorstenen. Värmepannan stängs ner och skorstenen lodas. Eldstaden beläggs med nyttjandeförbund och skall besiktigas innan man kan använda den igen.