Brand i byggnad Skräddaröd

Station Simrishamn, Tomelilla, Borrby, tankbilar från värnen i Kivik, Gärsnäs, Ö Vemmerlöv, Äsperöd samt yttre befäl larmas till en brand i byggnad i Skräddaröd. Vid ankomst är tre av byggnaderna i en ödegård, helt övertända. En stund senare har man brand även en fjärde byggnad. Samtliga får brinna ner under kontrollerade former. Bevakning av brandresterna görs av värnet Ö Vemmerlöv fram till midnatt.