Brand i byggnad, Skönabäck

Station Ystad larmas med sin skärsläckarenhet till att bistå vid en brand i torkanläggning vid Skönabäck i Skurups kommun.