Brand i byggnad Skivarp

Station Ystad, räddningsvärnet i Snårestad samt yttre befäl larmas som förstärkning till Skivarp där det brinner i en villa med halmtak. Det har brunnit igenom takfoten och förhöjda temperaturer längs hela taknocken vid framkomst. Arbete med bl.a. två skärsläckare från olika positioner utan att få kontroll på branden. När station Ystad lämnar platsen kommer en kranbil som skall plocka ner taket i sektioner för att komma åt och släcka. Bevakning kommer att ske under natten.