Brand i byggnad Skåne Tranås

Stationerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad, Lövestad, räddningsvärnet i Äsperöd samt yttre befäl larmas till en brand i en 1 1/2-plansvilla. Fastighetsägaren är inte hemma när branden upptäcks av en granne. Rökdykare tränger in i byggnaden och finner initialbranden som släcks. Rivning av takkonstruktion och omkringliggande ytor för att utesluta att branden spridit sig i konstruktionen. Restvärdesledare och restvärdesgrupp kallas till platsen och inleder saneringsarbetet. Brandplatsen bevakas under ett antal timmar.