Brand i byggnad – Skåne Tranås

När första räddningsenhet kommer till platsen är boningshuset på gården övertänt och utom räddning. Inga människor befann sig i huset. Insatsen inriktas på att skydda intilliggande ekonomibyggnader där spridningsrisken är överhängande, vilket lyckas. Insatsen pågick en bit in på förmiddagen och överlämnades senare till ägaren. Räddningsresurser från station Tomelilla, Lövestad, Vollsjö, Sjöbo och yttre befäl samt räddningsvärn från Esperöd arbetade på platsen.